لینک

اهداف كلان
 • بهبود عبور و مرور و تقویت حمل و نقل عمومی
 • تعادل و توازن بین مناطق شهری از نظر برخورداری از خدمات و تامین رفاه، امنیت و سلامت شهروندان
 • توسعه و ارتقاء كیفیت خدمات شهری
 • حفظ و ارتقا كیفیت محیط زیست شهری
 • ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، طراحی مهندسی فرهنگی شهر و تقویت مشاركت شهروندان
 • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهر الكترونیك
 • توانمندسازی سكونتگاه های غیر رسمی و نوسازی و بهسازی بافت ها فرسوده
 • همساز نمودن شهرسازی و معماری بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی شهر در جهت ارائه مدل هویت شهری
 • شناسائی، امكان سنجی و ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت كارآمد منابع مالی و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوص
چشم انداز

  قائم شهر شهری پاک، امن، تجاری، صنعتی ، توریستی با رفاه اجتماعی بر مبنای هم افزایی فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و با رشد مستمر در میان شهرهای شمالی.

رسالت شهرداری قائم شهر

شهرداری قائم شهر نهادی عمومی، غیر دولتی و متعلق به مردم، که رسالت آن تأمین رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی با همکاری شورای اسلامی شهر و ارتقای سلامت روحی - روانی شهروندان است و به دنبال توسعه محیطها و فضاهای تفریحی- رفاهی، بهبود وضعیت شهروندان از بعد تحقق آرمان های عدالت محوری چشم انداز 20 ساله نظام، ایجاد فرصت های شغلی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و همچنین ایجاد جوی انتقاد پذیر برای استفاده از نظرات و پیشنهادات شهروندان در راستای مشارکت شهروندی با تکیه بر مهارت و توانایی های مدیران و کارکنان خود است.

خط مشی کیفیت شهرداری قائم شهر

شهرداری قائم شهر بعنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی که رسالت آن تأمین رفاه، عدالت، امنیت اجتماعی، ارتقای سلامت روحی و روانی شهروندان است و عهده‌دار توسعه محیط ها و فضاهای تفریحی رفاهی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌باشد. این شهرداری در پیشبرد اهداف و وظایف مربوطه در چارچوب رعایت ضوابط و قوانین و مقررات، خود را ملزم به جلب رضایت شهروندان و ارباب رجوع دانسته و در راستای ارائه خدمات با کیفیت گام بر می دارد.

در این راستا برای تأمین الزامات فوق، جهت‌گیری‌ها و راهبردهای خود را بر اساس محورهای زیر بنا نهاده است:

 • توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی
 • تعادل و توازن عادلانه بین مناطق شهری به منظور برخورداری شهروندان از رفاه و بهداشت شهری
 • توسعه و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری
 • ارتقاء فرهنگ شهرنشینی با هدف مشارکت شهروندی
 • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهرداری الکترونیک
 • توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده
 • طراحی معماری شهر بر اساس اقلیم و فرهنگ مذهبی و بومی
 • ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت کارآمد منابع مالی با رویکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی
 • توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح آگاهی، دانش تخصصی و مهارت کارکنان و ایجاد بستری مناسب برای خلاقیت و نوآوری و تقویت مشارکت آنان در امور

رعایت الزمات سیستم مدیریت کیفیت و روش‌های اجرایی مرتبط برای تمامی مدیران، روسا، کارشناسان و کارکنان شهرداری حائز اهمیت بوده و در فعالیت‌های آنان بطور موثر بکارگرفته می‌شود.

حصول اطمینان از استقرار، حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت و گزارش‌دهی منظم از عملکرد آن بر عهده نماینده مدیریت (معاون برنامه ریزی و توسعه) بوده و بازنگری ادواری آن بعهده اینجانب است.

 

پروژه ها انجام شده

احداث رفیوژ خیابان جمنان

احداث پارک پیاده رو

احداث پارک بانوان

احداث رفیوژ در نقاط مختلف شهر

زیرگذر ایثارگران

پروژه المان سرلشکر شهید خلبان جعفر مهدوی

پروژه تقاطع غیر همسطح میدان جانبازان

اطلاعات تماس

دفتر روابط عمومی:     ۴۲۰۷۶۶۰۷ (۰۱۱)
تلفن شهرداری مرکز:     ۴۲۰۸۴۲۲۰ (۰۱۱)
شماره دورنگار:     ۴۲۰۸۴۲۱۹ (۰۱۱)
سامانه پیام کوتاه:     ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۷
مازندران، قائم شهر، خیابان ساری، چهارراه ترک محله

شماره روابط عمومی: ۱۳۷
پست الکترونیک: info@ghaemshahr.ir

تاریخچه شهر

قائم‌شهر مرکز شهرستان قائم‌شهر یکی از شهرهای استان مازندران در شمال ایران می‌باشد. این شهر از سمت شمال و شمال غرب به شهرستان جویبار و شهرستان بابلسر و دریای مازندران (دریای خزر)، از سمت جنوب به شهرستان سوادکوه، از سمت غرب به شهرستان بابل و از سمت شرق به شهرستان ساری محدود است.در سال‌های دور شهرستان فیروزکوه و بخش‌هایی از شهمیرزاد، تا سال ۱۳۵۹ شهرستان سوادکوه و ۱۳۷۶ شهرستان جویبار بخش‌هایی از قائم شهر بوده که به شهرستان تبدیل شدند.Template Design:Dima Group